Plerudin Tabletta 40x

A vénák visszazárása, Csupa hasznos

Békés Megyei Hírlap, Lajos biharugrai lakos juh- hodályát födték ki arra illeték­telenek. A kárvallott embert tetőcseréptől és 50 darab kúpcseréptől szabadították meg.

a vénák visszazárása

A lopással okozott kár értéke 30 ezer forint. Készpénzre ment.

Az elkövető 30 ezer forint készpénzzel oldott kereket. Az el­követő feltehetően lopott kulccsal járt az épületben, ahonnan egy MTZ traktorról önindítót, generátort, féksze­lepet és akkumulátort szerelt le. Az akkurátus látogató a ga­rázst visszazárva távozott, tet­tével ezer forint kárt okozott a vadásztársaságnak. Csirkefogók, c Békés­csabán, a Phaedra moziban üzemelő Csirkefogó büfébe törtek be ismeretlen személyek szeptember ére virradóan. Az elkövetők a vénák visszazárása ezer forint készpénzt zsákmányoltak.

Kocsmai kaiké, b Szeptember án Sarkadon a Napsugár hörpintőben italozó L. Tihamér szóváltásba keve­redett a szintén hajdúvárosi R. A kerítésszaggatótól bátorságot nyert L. Megruházta R. Pált, aki az orvosi ügyele­tén visszautasította a szüksé­ges egészségügyi ellátást. Megyei kommandósok sikere A megyei főkapitányság kommandósai ismét bizonyították, hogy fizikailag és szellemileg is kimagaslóan felkészültek archív a vénák visszazárása Immáron harmadik éve nem si­kerül letaszítani a dobogó leg­felső fokáról a megyei kom­mandós csapatot.

PLERUDIN TABLETTA 100X

Karakas Ferenc alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapi­tányság osztályvezetője el­mondta: a mostani megméret­tetésnek Veszprém adott ott­hont szeptember végén. A ver­senyen a rendőrségi beavatko­zó alosztályokon kívül hasonló feladatokat ellátó határőr- és katonai alakulatok, valamint a rendőrség különleges szolgála­tának gárdái is részt vettek.

a vénák visszazárása

A huszonnégy csapat versenyé­ben a Békés megyeiek bizo­nyultak a legjobbnak, bizonyít­ván ezzel is, hogy fizikálisán és szellemileg kimagaslóan felké­szültek, illetve lövészetben is átlagon felüli eredményekre képesek. A lezártat is kirámolják!

Akit még nem szemeltek ki, az el sem hiszi, ő is lehet áldozat. Pedig a pakliban benne van Az alábbi nyitott gépkocsikról szóló történeteink is ezt bizonyítják. Orosházán a Deák Ferenc ut­cán leállított, de be nem zárt gépkocsiból még szeptember én 18 és 20 óra közötti idő­ben lopott el ismeretlen tettes egy visszeres a vénák visszazárása terhes nőknél kézitáskát, egy bordó műbőrből készült mappát, ira­tokat és 5 ezer forint készpénzt.

A Veres József utcában lezárta a tulajdonos autóját, ám zárfel­töréssel kinyitotta valaki szep­tember én 17 és éjfél közöt­ti időben.

Plerudin Tabletta 40x

A bőr irattárca sze­mélyi igazolványokat, számlá­kat, iratokat és 24 ezer forint készpénzt rejtett. A késő éjsza­kai órát választotta az az elkö­vető is, aki szintén Orosházán, a Körösi Csorna Sándor utcá­ban leállított kamionból isme­retlen körülmények között eltu­lajdonított 70 ezer forintot, 1 ezer német márkát, szlo­vák koronát. A kár ezer fo­rint.

Visszér-elégtelenség otthoni kezelési lehetőségei

Megkérdeztük olvasóinkat Meddig szeretne élni? Moszheim Já­nos, 16 éves orosházi tanu­ló: — Nem szeretném megélni az időskori tehe­tetlenséget, amikor az ember már csak gond és ide-oda pakolgatják, mint egy nagy zsákot.

a vénák visszazárása

Talán hatvan év elég lenne, mert addigra vég­hez tudok vinni mindent, amit elterveztem. Profi futballista szeretnék lenni, de ha ez nem jön be, akkor is valami nagy dolgot szeretnék megvalósítani. Mindenképpen nyomot akarok hagyni magam mögött a világ­ban, nem csak úgy eltűnni, név­telenül.

a vénák visszazárása

Szentesi Szabolcs, 19 éves békéscsa­bai tanuló: — Az, hogy meddig sze­retnék élni at­tól függ, mi­lyenek lesz­nek az életkörülményeim, illet­ve nagyban attól is, hogy ho­gyan alakul az egészségi álla­potom, mert ha valaki egészsé­ges, akkor idős korban is teljes életet tud a vénák visszazárása. Versenyszerűen úszók, és ez jó kondiban tart, bár néha megfázok a víztől.

A szoptatás védi a koraszülött babák szívét

A későbbiekben szeretnék egye­temre menni és kamatoztatni a rajzkészségemet is, de a sport akkor is fontos marad számom­ra. Farkas Gá­bor, 15 éves szeghalmi ta­nuló: — A vénák visszazárása nem gondol­koztam ezen komolyan, de szerintem 90 évet megélhet a vénák visszazárása ember, ha vi­gyáz magára. Mindenképpen most, fiatal korban kell megala­pozni a későbbi jó egészséget, hogy ne legyen emberileg mél­tatlan az idős kor.

a vénák visszazárása